تجربه چندین ساله گروه مگا طرح


طراحی نما

پروژه مبارزان – نجارزادگان
Najarzadegan 1
پروژه بابایی
babaei 1
پروژه نصر
Nasr 1
پروژه فرهنگیان – عباسی
abasi 1
پروژه حسن پور
Hasanpoor 1
پروژه رخشاد
Rokhshad 1
پروژه بیژن – علیزاده
alizade 1
پروژه شهید رجایی – حسینی
Hosseini nama 1
پروژه تجهیز صنعت
Tajhiz sanat 1
پروژه کمال اسماعیل – عزیزی
azizi 1
پروژه جوکار
Jokar 1
پروژه ظفرمنش
Zafarmanesh 1
پروژه امیرزاده
نما امیرزاده 4
پروژه گیتی پسند
GitiPasand 1
پروژه کرمان
Kerman 1

طراحی داخلی

عباسی – نئوکلاسیک
abasi gharbi 1
عباسی – واحد شرقی
Abasi sharghi 1
عزیزی – واحد غربی
Azizi tip gharbi dakheli 1
علیزاده – کلاسیک
Alizade 5 18
علیزاده – طبقه 1-3
Alizade 1 3 1
امیرزاده – مدرن
طراحی داخلی مدرن
علیزاده – طبقه 4
Alizade 4 1
عزیزی – کلاسیک
Azizi hamkaf dakheli 1
علیزاده – لابی
Alizade lobby 2
حسینی – نئوکلاسیک
Hosseini dakheli 1
عزیزی – سوئیت
Azizi sweet dakheli 1

طراحی پلان معماری

پروژه ابوالحسنی
abolhasani
پروژه خانی
khani
پروژه قاراخانی
قاراخانی 1
پروژه اکبری
post 2
پروژه مجمر
مجمر 1
پروژه قاسمی
قاسمی
پروژه اخلاقی
akhlaghi
پروژه دهقانی
دهقانی 2
پروژه قربانی
قربانی 1
پروژه اسماعیلی
post 2 1
پروژه عنایت
عنایت 2
پروژه علیزاده
علیزاده 2
پروژه جلیلی
post 2 2
پروژه فاتحی
فاتحی 1
پروژه عباسی
عباسی 1

طراحی باغ ویلا

9
7
3
6
1
8
4
5
2

طراحی محوطه و روف گاردن

پروژه عباسی
abasi yard 1
پروژه عزیزی – روف گاردن
Azizi roof 1
پروژه عزیزی – حیاط
azizi yard 1
پروژه علیزاده – حیاط
Alizade Moshaat 1
keyboard_arrow_up